Öckerö Bostads AB omorganiserar!

 

Omorganisationen speglar de utmaningar som hela branschen just nu står inför, säger Thomas Aebeloe, vd på Öckerö Bostads AB. I en och samma organisation måste vi kunna kombinera nytänkande och kreativitet, med en supereffektiv och pålitlig serviceorganisation.

Därför ersätter Öckerö Bostads AB sin tidigare organisation med en platt organisation som delas in i olika team: Bostäder och lokaler. Varje team får ett delegerat och utökat ansvar för såväl service som kvalitet.

I samband med omorganisationen har ett antal roller och funktioner i bolaget omdefinierats. Sammantaget har förändringarna resulterat i en övertalighet på tre tjänster.

Nedan kan du klicka på vår organisationsplan.