Aktuellt

2014-11-17
Ett omtag har gjorts gällande Hedenskolan, och nu finns det nya ritningar framtagna. Nästa steg i processen är att söka bygglov. Byggstart beräknas till andra kvartalet 2015. Bygglov kommer också att sökas för Brattebergskolan. Hela projektet Framtida skolor ska vara färdigställt i augusti 2017.
2014-11-17
Öckerö Fastighets AB och Kultur & Fritid för samtal om att uppföra en fritidsgård på Öckerö. Ett skissförslag finns framtaget för ett uppförande i nära anslutning till Öckerö bibliotek.
2014-11-17
Just nu pågår detaljplanearbete för Kalvsund gamla skola där tomten ska styckas av. Även för fastigheten Tumlaren (tidigare förskola) på Tumlarstigen på Fotö pågår detaljplanearbete för bostäder.
2014-11-15
Nu är uppdateringen av TV-antenner klar även på Bäckevägen och Smörblomsvägen på Björkö. På Smörblomsvägen behöver hyresgäster göra en ny kanalsökning för kanal 1.
2014-11-05
Byggnaden Trähuset på Bergagårdsskolan har under oktober varit stängd för verksamhet. Under tiden som byggnaden varit stängd har Öckerö Fastighets AB utrett och påbörjat åtgärder mot mögel. Det våningsplan där problemen upptäcktes har isolerats och sanerats, och luftkvaliteten i den övriga byggnaden är normala enligt de mätningar som är utförda. Från och med den 3:e november har därför plan två öppnats för verksamhet igen. Så snart det är möjligt kommer moduler med ersättningslokaler för sy- och träslöjdsundervisning samt fritids ställas på plats, under tiden som lokalernas framtid utreds av barn- och utbildningsnämnden.
2014-11-04
Lennart Johnsson slutar sin anställning som vd för Öckerö Fastighets AB. Styrelseordförande Kenth Pettersson går tills vidare in och stöttar bolagets ledningsgrupp i den dagliga verksamheten under tiden som processen att rekrytera en ny vd pågår. Den dagliga driften och pågående projekt kommer därför inte att påverkas av vd-skiftet.
2014-10-29
Nu är uppdateringen av TV-antenner klar även på Stora vägen och Trålvägen på Fotö samt på Bergmans väg/Höge Köl på Öckerö. I de här områdena behöver hyresgäster göra en ny kanalsökning.
2014-10-28
Nu har även Bergmans väg och Intagsvägen fått uppdaterade TV-antenner. De som eventuellt upplever problem med någon kanal bör göra ny kanalsökning.
2014-10-16
Nu är också Minkeberg och Solhöjden uppdaterade och klara. De som eventuellt upplever problem med någon kanal bör göra ny kanalsökning.
2014-10-15
Nu är uppdateringen av TV-antennerna klara även på Svanvägen och Tallvägen. Boende här behöver inte göra en ny kanalsökning.