Aktuellt

2013-06-14
Om man vill sätta upp markiser för sina fönster krävs det att man ansöker hos ÖBO först. Det är hyresgästens ansvar att plocka ner markisen vid fasadrenovering och vid flytt - då man dessutom ansvarar för att återställa fastigheten till ursprungligt skick.
2013-06-14
Studsmattor och pooler är härliga, men kan också vara farliga leksaker för barn. Många skadar sig allvarligt varje år. Därför har ÖBO beslutat att det inte är tillåtet att ställa upp studsmattor eller pooler på mark som tillhör ÖBO. –Vi vill inte att någon ska skada sig. Även om du som förälder har koll på dina barn när de leker, kan man aldrig vara säker på att någon annan inte leker i poolen eller hoppar i studsmattan när du inte är där, säger Elisabeth Johansson på ÖBO.
2013-05-10
På grund av den långa vintern med långdragen tjäle blev uppröjningsarbetet efter fiberdragningen på bland annat Minkeberg försenat. Under vecka 20 kommer arbetet med att återställa grönytor och vägar att påbörjas.
2013-04-29
Nu börjar en omfattande ombyggnad och uppfräschning av Fotö skola och förskola. Skolan har ett stort renoveringsbehov, och ska också byggas om för att rymma barn från förskolan Tumlaren som ska läggas ner. – Utformningen av ombyggnaden är gjord tillsammans med en programgrupp bestående av rektor, lärare och föräldrar, säger Peter Albinsson, Öckerö Bostads AB.
2013-04-29
Just nu gräver Öckerö Nät för fiberkabel på Öckerö. För att kunna utföra arbetet kommer Öckerö Nät att ha en rullbod och fibermaterial på Breviks grusplan.
2013-04-29
Vuxenpsykiatrin på Öckerö har varit trångbodda en tid. När lokaler blev lediga i huset på Norgårdsvägen byggs de två lokalerna ihop. Ombyggnaden beräknas vara klar om ungefär tio veckor.
2013-04-29
Bergmans grupphem på Öckerö ska utökas med en avdelning om åtta platser. – I dag finns ett underskott på demensboenden i Öckerö kommun, därför bygger vi nu ut Bergmans grupphem med en modulbyggnad bestående av åtta lägenheter inklusive kök och sällskapsrum. Ett tidsbegränsat bygglov finns för fem år. Modulerna ska stå klart för inflyttning 31 maj.
2013-03-27
Den 28:e mars gick Bengt Karlström i pension från Öckerö Bostads AB. – Jag vill tacka alla för ett trevligt och gott samarbete. Jag har trivts jättebra med mitt jobb här och kontakten med alla hyresgäster och önskar alla en härlig sommar, säger han.
2013-03-19
2012 var ett mycket händelserikt år för Öckerö Bostads AB. En summering av året finns att läsa i årsredovisningen för 2012. Under året har bland annat en rejäl omorganisation för att förbättra servicen genomförts, affärsområdet Öckerö Nät har börjat bygga fibernät på Hönö och flera stora underhållsarbeten har gjorts. I december anställdes Lennart Johnsson som ny vd efter Thomas Aebeloe. Klicka på rubriken ovan för att läsa hela årsredovisningen och en summering av året som gick av ekonomichef Hans Andreasson.
2013-03-18
Än är det kyligt och kallt, men snart börjar vi att städa bort vintern. Den 8:e april drar arbetet med att ta bort vinterns grus från våra områden igång.