Aktuellt

2014-03-12
Förhandlingarna om hyrorna från och med den 1 januari 2014 avslutades den 25 februari 2014. Öckerö Bostads AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om att hyrorna höjs med 1,60% för bostäder med kallhyra och 1,92% för bostäder med varmhyra. Det innebär en genomsnittlig hyreshöjning på 1,74 % från den 1 januari 2014. (Klicka på rubriken ovan för att läsa hela texten.)
2013-12-06
Öckerö Bostads AB äger och förvaltar idag både bostäder och offentliga och kommersiella lokaler. För att renodla verksamheterna bildas nu flera nya bolag, där Öckerö Bostads AB kommer att sköta all verksamhet som gäller bostäder. Öckerö Bostads AB har idag en bred verksamhet. Vi hyr ut både bostäder och lokaler, vi driver ny- och ombyggnadsprojekt, och vi driver Öckerö Nät, projektet som ska ge alla öbor möjlighet till bredbandsanslutning via fiber. Vi kommer att fortsätta bedriva alla verksamheter – men i olika bolag. Bakgrunden till omorganisationen är en ny lag som säger att ett allmännyttigt bostadsbolag i huvudsak ska äga och förvalta bostäder.
2013-12-06
Under 2014 kommer Öckerö kommun att börja samla in matavfall för att omvandla det till biogas och miljövänligt biogödsel. Genom att sortera ditt hushållsavfall bidrar du till en hållbarare utveckling och en bättre miljö. Till grund för kommunens beslut att sortera ut matavfall, ligger regionala och riksomfattande miljömål. Ett av Sveriges miljömål är att hälften av allt matavfall ska återvinnas genom biologisk behandling. Ett regionalt mål är att avfall ska användas som en resurs och att avfallsmängderna ska minskas. Läs mer om de nya sopsorteringsrutinerna här.
2013-10-25
Onsdagen den 23 oktober var det nyinvigning av Fotö skola. Många intresserade kom för att titta på de nyrenoverade lokalerna. Under eftermiddagens öppet hus bjöds det på kaffe och festis. Under sommaren och hösten har Fotö skola och förskola genomgått en omfattande ombyggnad och renovering. Nu har elever och pedagoger äntligen fått ljusa, fräscha och ändamålsenliga lokaler. Och de har själva varit med och påverkat hur deras nya skola ska se ut.
2013-10-22
Öckerö Bostads AB har tecknat partneringavtal med NCC om framtida skolor i Öckerö kommun. Ett programgruppsarbete har påbörjats för Heden och Bratteberg som inom en treårsperiod ska byggas om. Programgruppen består av projektledare från kommunen, lärare, elever, föräldrar och arkitekt. Partnering är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörerna gemensamt arbetar för byggprojektet. Metoden baseras på ett öppet samarbete där alla jobbar för projektets bästa.
2013-09-04
Har du bytt telefonnummer sedan du flyttade in? Uppdatera gärna dina kontaktuppgifter! För att vi så snabbt som möjligt ska kunna hjälpa våra hyresgäster vid till exempel en felanmälan, är det viktigt att vi har ert senaste telefonnummer i våra system. Enklast gör du det genom att fylla i ett formulär direkt här på hemsidan eller maila till info@ockerobo.se. Du kan också ringa vår växel på 031-764 56 00. Tackar på förhand! Klicka på rubriken ovan för att komma till formuläret!
2013-08-26
Öckerö Nät gräver just nu för fiberkabel på Öckerö. På Öckerö Näts hemsida finns en karta där du kan du följa arbetet med grävningar och installation. – Vi kommer att lägga ca 20 000 meter fiberkabel över hela Öckerö. Vi kommer att ha flera grävteam igång till i december, säger Freddy Ehrenholm på Öckerö Nät. Det innebär att alla Öckeröbor så småningom kommer att ha möjlighet att ansluta sig till fibernätet som gör det möjligt att bland annat surfa blixtsnabbt, se HD-TV och ringa via nätet. Grävningarna startade i april, och nu är två delområden färdiggrävda. Återställningsarbeten startar 4-6 veckor efter att ett schaktarbete är klart. Detta för att kunna garantera en hållfast återställning som inte sätter sig.
2013-07-24
Den 7 augusti startar arbetet med ombyggnad av befintlig gång- och cykeltunnel vid korsningen Öckerövägen-Minkebergsvägen. Den nya gång- och cykelbanan innebär säkrare trafik till skola och bostäder i Minkebergsområdet. Arbetet beräknas vara klart den 27 september och nedre delen av Minkebergsvägen kommer att vara avstängd under tiden. En gångväg kommer att anläggas genom arbetsområdet. Cykeltrafik hänvisas via Heinövägen och Strandvägen, och övrig fordonstrafik via Hedens byväg.
2013-06-14
Om man vill sätta upp markiser för sina fönster krävs det att man ansöker hos ÖBO först. Det är hyresgästens ansvar att plocka ner markisen vid fasadrenovering och vid flytt - då man dessutom ansvarar för att återställa fastigheten till ursprungligt skick.
2013-06-14
Studsmattor och pooler är härliga, men kan också vara farliga leksaker för barn. Många skadar sig allvarligt varje år. Därför har ÖBO beslutat att det inte är tillåtet att ställa upp studsmattor eller pooler på mark som tillhör ÖBO. –Vi vill inte att någon ska skada sig. Även om du som förälder har koll på dina barn när de leker, kan man aldrig vara säker på att någon annan inte leker i poolen eller hoppar i studsmattan när du inte är där, säger Elisabeth Johansson på ÖBO.