Aktuellt

2014-11-15
Nu är uppdateringen av TV-antenner klar även på Bäckevägen och Smörblomsvägen på Björkö. På Smörblomsvägen behöver hyresgäster göra en ny kanalsökning för kanal 1.
2014-11-05
Byggnaden Trähuset på Bergagårdsskolan har under oktober varit stängd för verksamhet. Under tiden som byggnaden varit stängd har Öckerö Fastighets AB utrett och påbörjat åtgärder mot mögel. Det våningsplan där problemen upptäcktes har isolerats och sanerats, och luftkvaliteten i den övriga byggnaden är normala enligt de mätningar som är utförda. Från och med den 3:e november har därför plan två öppnats för verksamhet igen. Så snart det är möjligt kommer moduler med ersättningslokaler för sy- och träslöjdsundervisning samt fritids ställas på plats, under tiden som lokalernas framtid utreds av barn- och utbildningsnämnden.
2014-11-04
Lennart Johnsson slutar sin anställning som vd för Öckerö Fastighets AB. Styrelseordförande Kenth Pettersson går tills vidare in och stöttar bolagets ledningsgrupp i den dagliga verksamheten under tiden som processen att rekrytera en ny vd pågår. Den dagliga driften och pågående projekt kommer därför inte att påverkas av vd-skiftet.
2014-10-29
Nu är uppdateringen av TV-antenner klar även på Stora vägen och Trålvägen på Fotö samt på Bergmans väg/Höge Köl på Öckerö. I de här områdena behöver hyresgäster göra en ny kanalsökning.
2014-10-28
Nu har även Bergmans väg och Intagsvägen fått uppdaterade TV-antenner. De som eventuellt upplever problem med någon kanal bör göra ny kanalsökning.
2014-10-16
Nu är också Minkeberg och Solhöjden uppdaterade och klara. De som eventuellt upplever problem med någon kanal bör göra ny kanalsökning.
2014-10-15
Nu är uppdateringen av TV-antennerna klara även på Svanvägen och Tallvägen. Boende här behöver inte göra en ny kanalsökning.
2014-10-08
Du som bor på Koster-/Korvettvägen eller Hedens By och använder Boxer för att få fler TV-kanaler behöver nu göra ny sökning för kanal 4. Eftersom en del användare upplevt problem med att få in vissa kanaler genomför ÖBO just nu en uppdatering av samtliga anläggningar. Vi behöver inte komma in i någon lägenhet för att göra uppdateringen, men ni som upplever problem med kanalmottagningen idag kommer efter uppdateringen att behöva göra en ny kanalsökning. Den som inte saknar några kanaler idag, behöver heller inte göra någon ny kanalsökning eller annan förändring.
2014-09-29
Med start under vecka 40 kommer Öckerö Nät att gräva för fiberkabel på Västra vägen på Hönö. Grävarbetet börjar vid Bergagårdsskolan och går neråt hela vägen mot Hönö Klåva. Där grävning sker kommer ett körfält att stängas av och flaggvakt kommer att finnas på plats för att underlätta för bilisterna och cyklisterna. Arbetet kommer att pågå oktober ut.
2014-09-26
Öckerö Fastighets AB har i samråd med Bergagårdsskolans rektor Cecilia Thundal beslutat att temporärt stänga byggnaden Trähuset på Bergagårdsskolan för verksamhet från och med 26/9. Efter att dålig lukt upptäckts i träslöjdssalen utförde Polygon, ett företag specialiserat på bland annat fuktskador och inomhusmiljö, en inspektion av lokalerna under fredagen. Vid inspektionen konstaterades förekomst av mögel under golvet. Som en första åtgärd kommer man nu att installera ventilation i golvbjälklaget. Som en försiktighetsåtgärd kommer hela huset att stängas under tiden arbetet med ventilation och vidare undersökningar pågår. Detta beräknas ske under tiden 29-30/9. Så snart det är möjligt kommer problemområdet isoleras för att nödvändiga åtgärder ska kunna utföras. När det är säkerställt att inomhusmiljön är god i övriga delar av Trähuset kommer dessa lokaler att öppna för verksamhet.